Jednostki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Gminne Przedszkole w Baranowie Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie